Nguyễn Thanh Mai
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Nguyễn Ngọc Đan Ly
04.6296.6981
Nguyễn Phương Liên
0987 254 418
liennp@vietskill.com.vn
Nguyễn Việt Dũng
0964 474 487
nguyendung2292@gmail.com
Bùi Bích Liên
0912 354 699
buibichlien.2010@gmail.com
Phạm Thanh Nga
0966 288 584
thanhngavietskill@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
QUẢNG CÁO
Trường mầm non Smiling trung tam tieng anh oxford iSPA Du học Úc học bổng
Kỹ năng biên tập
Biên tập, xây dựng đề án: dự án kinh doanh, media, luật…