Nguyễn Thanh Mai
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Nguyễn Ngọc Đan Ly
04.6296.6981
mc.vietskill@gmail.com
Nguyễn Phương Liên
0987 254 418
liennp@vietskill.com.vn
Bùi Bích Liên
0912 354 699
buibichlien.2010@gmail.com
Tường Nguyên
01689 561 835
tuongnguyenvb@gmail.com
Nguyễn Lan Chi
0936 09 6600
lanchivietskill@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
QUẢNG CÁO
Trường mầm non Smiling
Có rất nhiều điều bạn sẽ có được nếu như trở thành biên tập viên của một trang tin dành cho giới trẻ.
Phẩm chất và năng lực cần có của một người biên tập
Phẩm chất và năng lực của người biên tập là hai yếu tố có mối quan hệ mật thiết, gắn bó và tác động đến nhau, ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động biên tập của người biên tập. Một người biên tập viên giỏi phải là một người vừa có năng lực vừa có phẩm chất tốt.